ENGLISH  
 
 

k繹e koltuk tak覺mlar覺
mekanizmal覺 koltuklar
a.asp
a.asp
a.asp
a.asp
rayl覺 dolap
koltuk imalat覺
koltuk tamiri
mobilya tamiri ve cilas覺
mimar覺 tasar覺mlar
sehbalar
aksesuarlar
otel  蓷lmalarmz
kantri koltuk
projelerimiz
mobilyanedir
酨tanbul mterilerine her yerde ayn en st dzeydeki kaliteyi garantileyebilmek i蓾n,蔒itli faaliyet alanlar arasnda mterilerimize hep ayn kalan kalite devamllgn.Bu dnceyle ve baka pek 蔞k vizyon ve fikirlerden, adm adm bugnk zaman i蔒risinde baaryla faaliyet g飉termektedir.ドlmalarmz baarl olup olmamasnn tek g飉tergesi mterilerimizin memnuniyeti ve gelimesidir.Mteri gvenine de簟r veriyoruz ve bu gveni kaybetmemek i蓾n biz irket olarak 蓷lmalarmzda kalite gven ve kararlarn btnselli簨 prensiplerine dayanmaktayz.

AKM COLLECT嵊N TAM嵬 BAKIM MONTAJ SERV嵞

Mobilya tamiri,mobilya montajndaki hizmetlerimiz.

 

Mobilya tamiri.

Mobilya montaj.

Mobilya onarm.

Mobilya tadilat.

Mobilya dolap sokumu.

Mobilya dolap kurulumu.

Mutfak dolab tamiri.

Mutfak dolab montaj.

Mutfak dolab onarm.

Mutfak dolab tadilat.

Mutfak dolab laminat tezgah montaj.

Mutfak dolab kiler ray tamiri.

Mutfak dolab kiler ray montaj.

Mutfak dolab kapak ayar.

Mutfak dolab kapak mentee degiimi.

Mutfak dolab 蔒kme蔒 ray ayar.

Mutfak dolab 蔒kme蔒 ray de簨imi.

Mutfak dolab aksesuar montaj.

Ray dolap tamiri.

Ray dolap montaj.

Ray dolap onarm.

Ray dolap tadilat.

Ray dolap sokumu.

Ray dolap kapak yenileme.

Ray dolap kapak tamiri.

Ray dolap kapak mekanizma tamiri.

Ray dolap aksesuar montaj.

Ray dolap i蓾 cekmece tamiri.

Rayl dolap tamiri.

Genc odas dolap tamiri.

Genc odas dolap montaj.

Genc odas dolap tadilat.

Genc odas dolap onarm.

Genc odas dolap sokumu.

Genc odas dolap kapak ayar.

Genc odas dolap kapak mentee de簨imi.

Genc odas bilgisayar masas tamiri.

Genc odas ifonyer tamiri.

Genc odas karyola tamiri.

Genc odas ranza tamiri.

Genc odas

Yatak odas dolap tamiri.

Yatak odas dolap montaj.

Yatak odas dolap tadilat.

Yatak odas dolap onarm.

Yatak odas dolap sokumu.

Yatak odas dolap kapak tamiri.

Yatak odas dolap kapak mentee de簨imi.

Yatak odas karyola tamiri.

Yatak odas ifonyer tamiri.

Yatak odas dolap i蓾 aksesuar montaj.

Yatak odas dolap i蓾 蔒km蔒 ray ayar ve de簨imi.

Yemek odas tamiri.

Yemek odas montaj.

Yemek odas tadilat.

Yemek odas onarm.

Yemek odas dolap tamiri,montaj.

Yemek odas bufe tamiri,montaj.

Yemek odas masa tamiri,montaj.

Yemek odas dolap kapak tamiri.

Yemek odas dolap kapak ayar mentee de簨imi.

Yemek odas sandalye tammiri.

Portmanto tamiri.

Portmanto montaj.

Portmanto onarm.

Portmnato tadilat.

Portmanto kapak ayar.

Portmanto kapak mentee tamiri.

Ray dolap portmanto tamiri.

Ray dolap portmanto kapak mekanizma tamiri.

Ray dolap portmanto kapak ayar.

Ray dolap portmanto aksesuar montaj.

Vestiyer dolap tamiri.

Vestiyer dolap montaj,

Ofis mobilya tamiri.

Ofis mobilya montaj.

Ofis mobilya onarm.

Ofis mobilya tadilat.

Ofis mobilya sokumu.

Ofis mobilya masa tamiri montaj.

Ofis mobilya keson tamiri montaj.

Ofis mobilya evrak dolab tamiri montaj.

Ofis mobilya ariv dolab tamiri montaj.

Ofis mobilya dolap kilit tamiri.

Ofis mobilya dolap kapak ayar.

Ofis mobilya dolap kapak mentee tamiri.

Ofis sekreter masas tamiri.

Ofis banko tamiri.montaj.

Ofis kap tamiri.

Ofis kap montaj.

Ofis koltuk tamiri.

Ofis kotuk tamiri.

Sekreter koltuk tamiri.

Personel koltuk tamiri.

Mdr koltuk tamiri.

溳f koltuk tamiri.

Oda kap tamiri.

Oda kap montaj.

Oda kap onarm.

Oda kap tadilat.

Amerikan kap tamiri.

Amerikan kap montaj.

Amerikan kap tadilat.

Amerikan kap onarm.

Panel kap tamiri.

Panel kap montaj.

Panel kap onarm.

Panel kap tadilat.

Masif kap tamiri.

Masif kap montaj.

Masif kap onarm.

Masif kap tadilat.

Kap kilit mentee de簨imi.

Tahta kap tamiri.

Tahta kap montaj.

Tahta kap onarm.

Tahta kap tadilat.

Laminat kap tamiri.

Laminat kap ontaj.

Laminat kap onarm.

Laminat kap tadilat.

Sr蹞 kap tamiri.

Sr蹞 kap montaj.

Gardrop tamiri.

Gardrop montaj.

Gardrop onarm.

Gardrop tadilat.

Gardrop kapak ayar kapak mentee de簨imi.

Gardrop dolap i蓾 蔒kme蔒 ayar 蔒kme蔒 ray de簨imi.

Gardrop i蓾 aksesuar montaj.

Akm collection olarak, yola 踦kt蹥mz gnden bugne en st verimlilikle 蓷lmalarmz srdrerek sizlerin memnuniyeti i蓾n hizmet verdik.Bugn de sizlerin beklentilerine daha iyi ekilde cevap verebilmek i蓾n kendimizi yenilemeye, gelitirmeye ve sizlerin memnuniyetini arttrmay kendimize g顤ev bilerek 蓷lmalarmza devam etmekteyiz.Bu gvenle ve zerimize ald蹥mz sorumlulu繠n bize verdi簨 g顤ev bilinci ile gelecek yllarda da her trl ev ve bro,ofis,mobilyalar,nn mobilya tamiri,mobilya montaj,ihtiyacn karlayabilecek g ve kararllkta olmak azmindeyiz.mterilerimize 7/24 teknik servis hizmeti vererek sorunlar 踤zmeyi yerinde tamir ve bakm mmkn olmad蹥nda at闤yemizde tamirini yapp sorununuzu 踤zece簨mizi iin zorlu繠nun farknda olan ve 顤nek olabilecek bir mobilya tamiri,mobilya montaj,servisi,olmak ve hep yenilikleri yakalamak istiyoruz. Bu da ancak sizlerin,verece簨 destek ile ger蔒kletirilebilir.Telefon numaramzdan bizi arayn size en yakn ozel servis ekibimizi yonlendirelim.

Hakkimizda

hakkmzda

Akm collection olarak ,bilgi ve tecrubeyi,siz degerli musterileri ile paylasmann heyecann duyar.Kuruldugu gunden itibaren mobilya tamiri ve,mobilya montaj,konusunda hizmet veren uzman kadroya sahip olan sirketimiz.Srekli el altnda bulunacak bir bavuru kayna蹥 olmas amacyla hazrlanan wep sitemiz gerek kiisel, gerekse kurumsal bir蔞k ihtiyacnza cevap verece簨ni mit ediyoruz,amacmz bilgi 蓷蹥nn yeni g蔮erini kullanmnza sunarak hayatnz kolaylatrmaktr.

Misyonumuz.,

Sekt顤n bu gn 霵emli sorunlarndan biri de mobilya tamiri.ve mobilya montajnda,tecrbeli 蓷lanlar olmamasdr. 霵celikle kurum kltrnn oturmas gerekiyor.mobilya tamiri,ve mobilya montaj,nda kalitenin kendileri i蓾n vazge蓾lmez oldu繠nu ancak hizmette kalitenin de bir o kadar 霵emli oldu繠nu,Her hizmet sekt顤nde oldu繠 gibi mobilya sekt顤nde de kalite, mteri memnuniyeti,mobilya tamiri,mobilya montaj,sonras hizmet 蔞k 霵emli.Biz Akm collection olarak bu unsura 蔞k 霵em veriyoruz.

Hizmetlerimiz.

Mobilya tamiri.mobilya montaj.

Mobilya dolap montaj,mobilya dolap tamiri.

Ray dolap tamiri,ray dolap montaj.

Mutfak dolab tamiri,mutfak dolab montaj.

Gardrop tamiri,gardrop montaj.

Yatak odas dolap tamiri,yatak odas dolap montaj.

Yemek odas dolap tamiri,yemek odas dolap montaj.

Genc odas dolap tamiri,genc odas dolap montaj.

Ofis mobilya tamiri,ofis mobilya montaj.

Ofis koltuk tamiri,bro koltuk tamiri.

Oda kap tamiri,oda kap montaj.

Panel kap tamiri,panel kap montaj.

Amerikan kap tamiri,amerikan kap montaj.

Laminat kap tamiri,laminat kap montaj.

畤el servis hizmetlerimiz,

Ikea mobilya montaj

Pratiker mobilya montaj.

Kocta mobilya montaj

Dogta mobilya montaj

Kelebek mobilya montaj.

Gaysan mobilya montaj..

Bauhaus mobilya montaj..

Carrefour mobilya montaj..

Tepe mobilya montaj

愯egol mobilya montaj

Anakara mobilya montaj